Przedszkole Gminne w Dobroszycach

Dane teleadresowe:

56-410 Dobroszyce
ul. 3 Maja 20
tel. (071) 314-11-32
e-mail:przedszkole1dobroszyce@poczta.onet.pl
 


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Statystyki:
Dodał: Michał Baszkiewicz Data publikacji: 30/05/2011 9:54:21 PM
Zatwierdził do publikacji: Michał Baszkiewicz
Ostatnia zmiana: brak zmian
bip pro